اردو #عشق_و_حال 26 آبان| پایه هشتمی ها 
 گزارش تصویری از یه روز به شدت هیجانی 
#پایه_هشتم 

#اردوی_استادیوم_آزادی