اردو قـــم ، جمــکـران ، کــاشــان
ویژه دانش آموزان برتر در موارد:

اخلاقی و پرورشی
درسی و تحصیلی
نظم و انضباطی

اردو صبح 13ام اردیبهشت آغاز شد و بعد از زیارت حرم حضرت معصومه (س) به روستای ابوزیدآباد کاشان رفتیم . بعد از کویر گردی و یک شب اقامت شبانه صبح به سمت کاشان رفتیم و از حمام فین و مسجد تاریخی آقابزرگ و خانه طباطبایی ها دیدن کردیم .

شب 14ام اردیبهشت به مدرسه بازگشتیم . 


مجتمع فرهنگی آموزشی معلم متوسطه دوم