#گزارش تصویری 

بازدید از دستاوردهای هوافضا، موشکی و پدافندی
 دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰

به افتخار دانشمندان بزرگ این سرزمین و فرمانده بزرگ هوافضا شهید حسن طهرانی مقدم که عزت و اقتدار رو به ما دادند.این راه ادامه دارد…#قدرت #ایران #ایران_قوی