#دوشنبه‌های_اردویی

ششمین اردو: شهربازی سیار در مدرسه
 زمان اردو: دوشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲

به استحضار می رساند آخرین اردوی دانش آموزان عزیز در حیاط دبستان دوره ی دوم واقع در مجتمع برگزار شد.