تاریخچه مجتمع

مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم در سال 1369 با هدف ایجاد بستر تعلیم وتربیت اسلامی در منطقه 2 تهران ودر خیابان زنجان باآغاز به کار مقطع راهنمایی تاسیس گردید. سپس با توسعه سایر مقاطع وتجمیع آن در محله سعادت آباد، اولین مجتمع فرهنگی آموزشی با رویکرد تربیت اسلامی در این محله نامیده شد که مورد استقبال بسیار زیاد خانواده ها قرار گرفت.

در حال حاضر این مجتمع با مساحتی بالغ بر4000 متر مربع وزیر بنایی حدود 10000 متر مربع و با دارا بودن چهار مقطع تحصیلی دبستان 1، دبستان 2، متوسطه 1 ومتوسطه 2 از پیش دبستان تا پایه دوازدهم ، حدود 800 دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است.

فهرست