سومین جشنواره سراسری دانش آموزی

ایده و نوآوری 

شیمی- محیط زیست- فیزیک و نجوم- زیست شناسی و پزشکی- روباتیک و الکترونیک و …..

در قالب کلیپ 3 تا 5 دقیقه ای

اهدای تندیس ویژه جشنواره / بورسیه تحصیلی مجتمع معلم / جایزه ویژه سفیر محیط زیست و سفیر علم 

دبستان پسرانه دوره دوم معلم

33