جشن روز دانش آموز دبستان دوره اول در 10 آبان برگزار شد .

برگزاری مسابقات جذاب و همخوانی سرود «بیعت با علی (ع)»و نمایش گروه هنری از ویژه برنامه های این مراسم بود .