مرکز همایش های اندیشه معلم

A9zAfbhbdaApsvoCediaeDtzq
image-project-moalem-tmico1
image-project-moalem-tmico2
X0A1722-1024x683
A9zAfbhbdaApsvoCediacDtzq
previous arrow
next arrow

 

مرکز همایش های اندیشه معلم با مدرن ترین امکانات و تجهیزات نصب شده و ظرفیت 360 نفر، نه تنها پاسخ گوی نیازهای مجتمع بوده بلکه آماده ارایه خدمات به سایر مدارس و مراکز نیز میباشد

فهرست