متوسطه دوره اول

برنامه جدید امتحانات میان نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هشتم

برنامه جدید امتحانات میان نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نهم

برنامه جدید امتحانات میان نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هفتم

32 سال
تعداد سال سابقه فعالیت
2100
تعداد حدودی فارغ التحصیلان
12
تعداد کلاس های متوسطه 1
6
تعداد کارگاه ها

لحظه ای با بچه ها