وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعىٰ ﴿آیه۳۹ سوره نجم﴾

و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست