دهمین نمایشگاه مهارت افزایی، استعدادیابی و دستاوردهای دانش آموزان در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۹ الی ۱۸ برگذار شد .

در این نمایشگاه گروه های مختلف دانش آموزی از دستاورد و ساخته های خود رونمایی کردند .