اولین پنج شنبه اردویی پایه پنجم ، 13مهر  از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰ برگزار شد.