ابوالفضل عبادی

 آمایش سرزمینتحصیلات:
کارشناسی: علوم جغرافیایی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: آمایش سرزمین دانشگاه تهران
اقدامات پژوهشی:
۱) مقاله با موضوع «بررسی مقایسه‌ای جایگاه مهاجرت‌های بین‌المللی در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین کشورهای مقصد مهاجرت (مطالعه موردی: کانادا، آلمان، استرالیا و ایران)» – مجله راهبرد توسعه
۲) تحلیل آسیب‌پذیری اکولوژیکی با تأکید بر سنجش تاب‌آوری منطقه‌ای، مطالعه موردی استان تهران – نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
سوابق تدریس:
۱) دستیار استاد در درس آمایش اقتصادی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
۲) دستیار استاد در درس اصول و روش های تصمیم‌گیری چند متغیره، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

نظرات بسته شده است.