اردوی امتیازی سال تحصیلی ۴۰۳_۴۰۲ ساری

 

روز سه شنبه ۲۹ خرداد الی پنجشنبه ۳۱ خرداد

محل اسکان : اردوگاه امام خامنه ای گوهر باران