اردوی زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و آرامستان ابن‌بابویه (ره)

 زمان: یکشنبه ۲۴ دی‌ماه
 ساعت رفت ۷:۱۵
ساعت حضور در مدرسه: حدود ساعت ۱۴:۳۰
#پایه_نهم