از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ بهمن برگزاری اردوی برون استانی شهر شیراز

بازید از مکان های تاریخی و مذهبی شیراز 

پایه_یازدهم

#اردوی_شیراز

#اخلاق_جمعی

#مسئولیت_پذیری