یکی از برنامه هایی که ما برای تو دانش آموز خوب  هفتم و هشتم و نهم داریم تا نتیجه بهتری تو امتحانات ترم بگیرند ، «اردو مطالعاتی» هست. قراره هر روز از شنبه 2 دی تا پنجشنبه 7 دی با توجه به برنامه مشخص شده یکسری از درس ها رو با هم مطالعه و رفع اشکال کنند.

به امید موفقیت در امتحانات ترم اول هم عزیزان

کار گروهی

دی ماه 1402به وقت اردوی مطالعاتی

 #اردوی_مطالعاتی#متوسطه‌_دوره‌اول‌_معلم