اردو یزد پایه هفتم 

از 6 تا 12 اسفند 1492

#اردوی_یزد

#کویر_گردی