در ضیافتی از نور ، سفره دار مناجات افطار شما و پسر عزیزتان بودیم و جرعه نوش استجابت دعایتان . حضور پر فیضتان را در بزم آسمانی شاهد و مشهود ارج نهادیم .
 دبیرستان دوره دوم معلم

 تاریخ : دوشنبه ۲۰ فروردین ماه

ساعت: ۱۸:۰۰
#افطاری_پدر_پسر

#دبیرستان_معلم

#دوره_دوم