2 اردیبهشت ماه / شروع مسابقات المپیاد ورزشی

مسابقات پر هیجان قسمت انفرادی یا دو نفرهاز جمله

 پینگ پنگ و فوتبال دستی و ایرهاکی و تیر اندازی و طناب کشی و مچ اندازی و هندبال و بیسبال و مسابقه فوق العاده

جذاب و حساس وسطی


#المپیاد_ورزشی

#ورزش_قهرمانی