گزارش تصویری روزی در مدرسه 28 دی ماه 1402
امیدواریم به همه‌ی عزیزان خوش گذشته باشه‌
اردو ساعت 17 بعدظهربه پایان رسید.

#روزی_در_مدرسه

#همدلی_همکاری

#پایه_هفتم

#متوسطه_دوره‌اول_معلم