#گزارش_تصویری
قرار معنوی
مراسم افطاری نیمه رجب
7 بهمن ماه
#پایه_یازدهم