مراسم عزای حضرت زهرا سلام الله علیها و ایستگاه صلواتی 

فاطمیه دوم 

متوسطه دوره دوم