آغاز مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان منطقه 2

ویژه نفرات برگزیده مرحله قبل 
ساعت حرکت به سمت محل برگزاری مسابقات قرآن راس ساعت ۷:۳۰ و زمان پذیرش دانش آموزان ساعت ۸ صبح بوده است.
 مکان برگزاری مسابقات پسران: شهر آرا، خیابان آرش مهر، دبیرستان علامه حلی۴

#مسابقات_قرآنی

#مرحله_منطقه

#متوسطه_دوره‌اول_معلم