به نام خدا
حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، خانواده بزرگ مجتمع آموزشی پسرانه معلم توانست یا سعی و تلاش بی وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خود در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ارتقا خدمت رسانی به دانش آموزان گام های بلندی بردارد و به موفقیت های چشمگیری دست یابدو امید است سال پیش رو، سال عزت و سربلندی ایران اسلامی باشد.
ابولفضل امیری مقدم
مدیر مجتمع فرهنگی و آموزشی معلم