ایستگاه صلواتی و جشن نیمه شعبان

مراحل آماده سازی ایستگاه صلواتی و جشن نیمه شعبان توسط بچه‌های پایه دوازدهم

صحبت‌های مدیریت محترم دبیرستان در خصوص مباحث اعتقادی و مهدویت در جشن نیمه شعبان

5 اسفند ماه 1402