گزارش نمایشگاه نماد

با سلام و احترام   از آنجایی که رویکرد آموزشی مجتمع، علاوه بر تدریس کتابهای درسی ، توانمند سازی دانش آموزان در حوزه های مهارتی و خلاقیتی که کاربرد فراوانی...